• 17

  mar

  Yttrande över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion m.m.

  Läs mer
 • 11

  apr

  Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU)

  Läs mer