• 08

  feb

  EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

  Läs mer
 • 19

  feb

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys [COM(2011) 779 final] avseende förslag om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

  Läs mer
 • 31

  jan

  Remissvar avseende meddelande från Europeiska kommissionen: ”På väg mot en inre marknadsakt” med 50 förslag för att stärka Europas konkurrenskraft och öka förtroendet för den inre marknaden bland medborgarna

  Läs mer