EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

Rubricerad remiss avser förslag till regler i en EU-förordning. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

inre marknaden