• 17

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

  Läs mer
 • 17

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, SJVFS 2013: Saknr L80

  Läs mer