Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, SJVFS 2013: Saknr L80

Som en följd av de föreslagna nya reglerna för kaniner som hålls för produktion av kött, päls eller ull samt avel (Jordbruksverkets diarienummer 31-5376/12) föreslås nya regler även för kaniner som hålls för sällskap och hobby, bland annat vad gäller burarnas storlek och hur kaninerna ska skötas om.

 

Taggar:

Kaniner