• 24

  maj

  Yttrande över departementsskrivelsen Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

  Läs mer
 • 03

  jul

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

  Läs mer
 • 23

  apr

  Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag (utkast lagrådsremiss)

  Läs mer