• 19

  jun

  Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

  Läs mer
 • 07

  jan

  Utbildningsdepartementets promemoria Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet

  Läs mer