• 07

  apr

  Yttrande över Miljödepartementets förslag till ändring i förordningen om klimatbonusbilar

  Läs mer
 • 11

  nov

  Miljödepartementets promemoria Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

  Läs mer
 • 21

  mar

  Transportstyrelsens föreskrifter om klimatbonusbilar

  Läs mer