• 19

  apr

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid Skogsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om kompetensutveckling och icke produktiva investeringar

  Läs mer
 • 24

  feb

  Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid Skogsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om kompetensutveckling och icke produktiva investeringar

  Läs mer
 • 29

  jun

  Remissvar avseende Skogsstyrelsens förslag till ändringar av föreskrifter (SKSFS 2008:3) om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk

  Läs mer