• 09

  feb

  Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik

  Läs mer
 • 05

  dec

  Yttrande över betänkandet En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

  Läs mer