• 11

  sep

  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

  Läs mer
 • 30

  jun

  Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

  Läs mer
 • 27

  nov

  Livsmedelsverkets förslag till ändring av LIVSFS 2005:22 om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

  Läs mer
 • 15

  mar

  Remissvar avseende förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land

  Läs mer