Livsmedelsverkets förslag till ändring av LIVSFS 2005:22 om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.