• 08

  jun

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 07

  jan

  Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 29

  sep

  Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens framställning om kontroll av kör- och vilotider i företag

  Läs mer
 • 24

  mar

  Yttrande över förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer