• 03

  jun

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning

  Läs mer
 • 20

  sep

  Förslag till förordning om kontrollbesiktningsfrågor (KOM (2012) 380, förslag till ändring av direktiv om registreringsbevis KOM (2012) 381, förslag till förordning om flygande inspektion KOM (2012) 382. (Besiktningspaketet)

  Läs mer