• 29

  okt

  Socialdepartementets promemoria Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Ds 2012:33)

  Läs mer
 • 13

  apr

  Yttrande över ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:17) om avgifter för kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter

  Läs mer
 • 13

  okt

  Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter

  Läs mer
 • 26

  apr

  Förslag till föreskrifter om ändring i läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter

  Läs mer