• 22

  dec

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kreditriskhantering

  Läs mer
 • 27

  dec

  Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

  Läs mer