• 23

  mar

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring av föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2009:90)

  Läs mer