Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2014:22) om ansökan om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Av remissen framgår att grundföreskriften innehåller kompletterande bestämmelser om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet utifrån interimistisk svensk lagstiftning och EU:s lagstiftning för programperioden 2014-2020. Föreskriften reglerar idag ansökan för vissa företags- och projektstöd som man har kunnat söka stöd för från och med 3 september 2014 trots att det svenska programmet ännu inte är godkänt. Föreskriften innebär att man kan ta emot en ansökan men inte handlägga och besluta den. Först när det svenska landsbygdsprogrammet beslutas och den svenska landsbygdsförordningen är på plats kan man handlägga, besluta och betala ut stöd inom landsbygdsprogrammet. Ansökningsregler för övriga företagsstöd och projektstöd, stödspecifika regler, regler för överlåtelse av beslut om stöd och regler för utbetalning av stöd kommer att läggas till i en kommande föreskrift där beslut planeras under hösten 2015.

Genom förslaget öppnas ansökan upp för ytterligare fyra stöd: Kompetensutveckling, demonstrationer och information, rådgivningstjänster samt fortbildning av rådgivare. Stöd till kompetensutveckling och stöd till demonstrationer och information får lämnas till bl.a. företag. Stöd till rådgivningstjänster och stöd till fortbildning får enbart lämnas till Statens jordbruksverk, länsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket eller Skogsstyrelsen. Dessa myndigheter kan sedan upphandla verksamheten inom dessa stöd. I remissen föreslås också möjlighet till elektroniska ansökningar. Därutöver uppdateras uppgiftskraven för ansökan om stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet.

 

Av remissen framgår att grundföreskriften innehåller kompletterande bestämmelser om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet utifrån interimistisk svensk lagstiftning och EU:s lagstiftning för programperioden 2014-2020.  Föreskriften reglerar idag ansökan för vissa företags- och projektstöd som man har kunnat söka stöd för från och med 3 september 2014 trots att det svenska programmet ännu inte är godkänt. Föreskriften innebär att man kan ta emot en ansökan men inte handlägga och besluta den. Först när det svenska landsbygdsprogrammet beslutas och den svenska landsbygdsförordningen är på plats kan man handlägga, besluta och betala ut stöd inom landsbygdsprogrammet. Ansökningsregler för övriga företagsstöd och projektstöd, stödspecifika regler, regler för överlåtelse av beslut om stöd och regler för utbetalning av stöd kommer att läggas till i en kommande föreskrift där beslut planeras under hösten 2015.

 

Genom förslaget öppnas ansökan upp för ytterligare fyra stöd: Kompetensutveckling, demonstrationer och information, rådgivningstjänster samt fortbildning av rådgivare. Stöd till kompetensutveckling och stöd till demonstrationer och information får lämnas till bl.a. företag. Stöd till rådgivningstjänster och stöd till fortbildning får enbart lämnas till Statens jordbruksverk, länsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket eller Skogsstyrelsen. Dessa myndigheter kan sedan upphandla verksamheten inom dessa stöd. I remissen föreslås också möjlighet till elektroniska ansökningar. Därutöver uppdateras uppgiftskraven för ansökan om stöd för bredband inom landsbygdsprogrammet.