• 03

  sep

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden samt till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Läs mer
 • 17

  aug

  Finansinspektionens förslag till föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Läs mer