Finansinspektionens förslag till föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur företag ska hantera sina likviditetsrisker. Förslagen avser bl.a. organisatoriska krav, krav på interna riktlinjer, intern kontroll, likviditets- och finansieringsstrategier samt beredskapsplanering. Bakgrunden till förslagen är ändringar i kreditinstitutsdirektivet.