• 26

  nov

  Yttrande över ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns, m.m.

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om märkning och registrering av hundar

  Läs mer