Yttrande över ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns, m.m.

Remissen innehåller förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns, i (SJVFS 2006:11) om registrering av anläggningar med fjäderfän, i (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur, i (SJVFS 2007:13) om märkning och registrering av svin samt i (SJVFS 2007:14) om märkning och registrering av får och getter. Förslagen åtföljs av fem konsekvensutredningar.

Förslagen innebär bl.a. en möjlighet för djurhållare att anmäla, ändra och komplettera sin djurhållning via Jordbruksverkets Internettjänst. Det föreslås vidare att det nu gällande kravet för registrering av fordon som transporterar djur från olika produktionsplatser ska slopas. Remissen innehåller dessutom förslag om utökade registrerings- och anmälningskrav för vissa djurhållare samt om nya avgifter för beställning av märkesutrustning.