• 09

  jul

  Upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2001:08) om tillverkares skyldigheter att rapportera olyckor och tillbud med medicintekniska produkter

  Läs mer
 • 12

  maj

  Yttrande över förslag till ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter (2003:11) om medicintekniska produkter och (2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

  Läs mer