• 24

  feb

  Förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättning

  Läs mer
 • 15

  nov

  Jordbruksverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar m.m.

  Läs mer
 • 23

  mar

  Förslag till nya föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

  Läs mer
 • 20

  aug

  Yttrande över förslag till ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

  Läs mer