• 21

  okt

  Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt obligatorisk vaccination av mjältbrand

  Läs mer
 • 23

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks ändrade föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

  Läs mer