Yttrande över förslag till föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt obligatorisk vaccination av mjältbrand

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till följande föreskrifter:

·       Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar (K 3). Genom förslaget upphävs 12 nu gällande föreskrifter.

·       Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk vaccination mot mjältbrand (K 18).

Taggar:

mjältbrand