• 17

  jul

  Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län förslag till nya föreskrifter för nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelandda och Muddus/Muttos samt naturreservaten Stubbá/Stubba och Sjávnja/Sjaunja inom världsarvet Laponia

  Läs mer
 • 15

  mar

  Remissvar avseende Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för väg E4, Norrbottens län

  Läs mer
 • 17

  jun

  Trafikverkets förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Norrbottens län

  Läs mer
 • 07

  apr

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om upplåtelser av mark för vindkraft på statens mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län

  Läs mer