• 24

  mar

  Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till nya föreskrifter om nummerportabilitet

  Läs mer
 • 05

  aug

  Remissvar avseende förslag till Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet

  Läs mer