• 24

  feb

  Kompletterande bestämmelser till EU-förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

  Läs mer
 • 30

  maj

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig

  Läs mer