• 11

  jun

  Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

  Läs mer
 • 01

  jun

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

  Läs mer
 • 10

  dec

  Kanslisvar avseende Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

  Läs mer