• 25

  jan

  Yttrande över förslag till föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition samt föreskrifter om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition

  Läs mer
 • 06

  maj

  Förslag till ändring av föreskrifter om pyrotekniska artiklar.

  Läs mer
 • 05

  maj

  Yttrande över förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om utsläppande på marknaden och överlåtelse m.m. av pyrotekniska artiklar

  Läs mer