• 01

  jul

  Miljödepartementets remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen

  Läs mer
 • 27

  mar

  Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från viss kärntekniska anläggningar

  Läs mer