• 02

  dec

  Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 22

  jan

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer
 • 20

  dec

  Remissvar över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

  Läs mer
 • 07

  jan

  Yttrande över förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

  Läs mer