• 21

  sep

  Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

  Läs mer
 • 25

  jan

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys [COM(2011) 779 final] avseende förslag om lagstadgad revision av företag av allmänt intresse, m.m.

  Läs mer