• 10

  jun

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

  Läs mer