• 07

  jan

  Yttrande över Socialdepartementets promemoria Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel

  Läs mer
 • 21

  maj

  Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel

  Läs mer