• 02

  maj

  Remiss – förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer

  Läs mer
 • 29

  okt

  Yttrande över Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer (promemoria)

  Läs mer
 • 03

  sep

  Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

  Läs mer