• 17

  dec

  Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Höjda gränser för redares m.fl. skadeståndsansvar

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande över delbetänkandet Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar (SOU 2009:88)

  Läs mer