• 29

  nov

  Yttrande över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)

  Läs mer
 • 27

  mar

  Betänkandet Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)

  Läs mer
 • 23

  mar

  Yttrande över betänkandet Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)

  Läs mer