Yttrande över betänkandet Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)

Betänkandet innehåller två alternativa förslag till skatteincitament för riskkapital. Det ena är riktat till fysiska personer och benämns riskkapitalavdrag och det andra är riktat till företag och benämns emissionskredit. Förslagen är i huvudsak inriktade mot mindre företag. Syftet med de föreslagna åtgärderna är att underlätta kapitalförsörjningen i företag som har samhällsekonomiskt lönsamma investeringsmöjligheter.