• 30

  jun

  Förslag till ändring av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

  Läs mer
 • 03

  okt

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalyser avseende förslag COM (2016) 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 m.m. och förslag COM (2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning m.m.

  Läs mer
 • 12

  okt

  Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar samt allmänna råd m.m.

  Läs mer