Förslag till ändring av föreskrifter (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-2262, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

skogsbruk