• 09

  aug

  Yttrande över Återremittering av konsekvensutredning av förslag till Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen

  Läs mer
 • 21

  dec

  Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen

  Läs mer
 • 18

  mar

  Skogsstyrelsens förslag om uppdatering av bilaga 4 till föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över Skogsstyrelsens förslag på ändringar av föreskrifter till 30 § skogsvårdslagen

  Läs mer