• 13

  apr

  Yttrande över förslag till ändring i dels Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik, dels Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

  Läs mer
 • 17

  feb

  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

  Läs mer
 • 17

  aug

  Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

  Läs mer