• 11

  sep

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över förslag om föreskrifter om slakteriers rapportering avseende slaktade djur

  Läs mer