• 27

  aug

  Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJFS 2012:24) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen

  Läs mer
 • 05

  jul

  Statens jordbruksverks föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen samt hantering av vissa smittämnen

  Läs mer