• 17

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter till följd av införlivande av STCW-F-konventionen

  Läs mer
 • 07

  jan

  Remissvar över departementspromemorian Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (Ds 2010:45)

  Läs mer