• 15

  apr

  Kanslisvar över Sjöfartsverkets remiss om förslag till nya föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

  Läs mer
 • 13

  nov

  Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring i föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift, m.m.

  Läs mer
 • 10

  nov

  Förslag till föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning och mot ersättning

  Läs mer