• 09

  nov

  Yttrande över förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, m.m.

  Läs mer
 • 21

  sep

  Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll (BFS 1995:6) samt upphävande av Boverkets kungörande av tekniska specifikationer m.m. (BFS 1999:17)

  Läs mer