• 12

  apr

  Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter (SKOLFS 2010:93) om ämnesplan för ämnet gerontologi och geriatrik och ämnet psykiatri (SKOLFS 2010:101) i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, ändring av föreskifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

  Läs mer
 • 12

  apr

  Skolverkets förslag till föreskrifter om ämnet djur för forskningsändamål i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, m.fl. samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

  Läs mer
 • 12

  apr

  Skolverkets förslag till föreskrifter om ämnesplaner för ämnena ellära – spårfordon och spårfordon samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

  Läs mer
 • 07

  apr

  Skolverkets förslag till föreskrifter om ämnesplan för ämnet rengöringsservice i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt Skolverkets förslag till ändringar av föreskrifter (2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

  Läs mer